June 8th, 2017

Pero v ruke

Пока Сталин жестко гнал Церковь Божью, наш брат Ян Коменский свидетельствовал педагогам СССР о Боге

Обнаружил, что в 1939-ом году были изданы труды Яна Амоса Коменского - известного чешского просветителя, историка и педагога. Не могли сталинские редакторы удалить из трудов протестантского богослова и ученого  упоминания о Боге, поэтому в предисловии написали следующее:"На всех педагогических сочинениях Я. А. Коменского, в том числе и на помещаемых нами в этом втором томе, лежит отпечаток эпохи, когда имело место, по выражению Фридриха Энгельса, «верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности» как необходимое следствие того, «что церковь являлась наивысшим обобщением и санкцией существующего феодального строя». Советский читатель, однако, легко отбросит в сочинениях Я. А. Коменского эту пройденную уже стадию исторически обусловленной религиозно-церковной оболочки в его педагогических построениях и откроет в публикуемых произведениях неиссякаемый источник передовых педагогических идей, исключительно плодотворных по своему практическому значению не только для своего времени, но и для нашего". (Я.А.Коменский. Избранные педагогические сочинения. стр.3. Государственное учебно-педагогическое издательство наркомпроса РСФСР. Москва. 1939 г.).

Collapse )


Думайте об обучении детей на основании библейских истин и приобретайте для них журналы и книги, основанием которых есть Библия
Golub'

Дактары крычалі: «У вас народзіцца дэбілка!» Сям'я баптыстаў двойчы адмаўлялася ад абортаў і ...

Газета "Наша ніва" надрукавала гутарку з баптыскай сямьёй Тарасам і Юляй Цялькоўскімі. З задавальненьнем сам прачытаў і, калі ласка, чытайце вы. Вельмі цікава, змястоўна і павучальна.

Гісторыя Тараса і Юлі Цялькоўскіх, якія прымалі няпростыя рашэнні насуперак дыягназам медыкаў.

Тарас Цялькоўскі здаваў іспыт у БДУФК, калі яму патэлефанавала жонка Юля і папрасіла тэрмінова прыехаць у шпіталь. Маладая сям’я радасна чакала першынца, спрачалася пра імя, мінаў 36-ы тыдзень цяжарнасці. УГД выносіла цяжкі прысуд — гідрацэфалія мозгу. Адзін з жалудачкаў мозгу павялічыўся ў 35 разоў, а значыцца, ад яго засталася толькі кара. Медыкі адзначалі, што такі выпадак здараецца 1 раз на 100 000 разоў і Цялькоўскія мусяць тэрмінова зрабіць аборт, каб захаваць здароўе і супакой у сям’і.


Падобнае выпрабаванне напаткала Тараса і Юлю праз некалькі гадоў падчас другой цяжарнасці. Пара вярнулася ў Беларусь пасля навучання ў Лондане. Вядомы спецыяліст па ультрагукавай дыягностыцы Сяргей Шрэдэр не пакідаў нават тэарэтычных шанцаў Цялькоўскім нарадзіць жывое і здаровае дзіця, якое вырашыла з’явіцца на свет на 25-м тыдні. Нягледзячы на папярэджанні, Цялькоўскія абралі няпростае рашэнне — змагацца за жыццё сына.

Цяпер Цялькоўскіх — чацвёра. Насуперак дыягназам у пары нарадзілася дзяўчынка Эстэр і хлопчык Себасцьян.

Тарас з Юляй распавялі «НН», чаму адважыліся нараджаць насуперак страшным дыягназам, чаму вераць у святасць жыцця, мараць адкрыць у Менску баптысцкую царкву і чаму вярнуліся ў Беларусь пасля навучання ў Лондане.

Collapse )